איך אפשר לשפר את העיר אילת כראש עיר

תקופת הקורונה, אותה תקופה שהיה נדמה כי אנחנו יוצאים ממנה, ועכשיו, כנראה נחזור אליה שוב, פגעה קשות באלפי עסקים ברחבי המדינה, ובעיקר – בעסקים בתחום הנופש והקיט. מאחר ומכל ערי ישראל, העיר המקושרת ביותר, מחשבתית ומעשית, לתחומי עיסוק אלה היא העיר אילת, אך טבעי היה הדבר, שהיא תהיה זו שתספוג את הפגיעה הקשה ביותר בשל מגבלות הקורונה. אולם, עיון מעמיק מעט יותר, מגלה, כי גם לפני תקופה הקורונה, על אף הפריחה שממנה נהנתה העיר, היו לא מעט בעיות מתחת לפני השטח…

מצבה הפיננסי של העיר אילת

במרץ 2010 הוגש לוועדת הפנים של הכנסת מסמך שגובש על ידי המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע. המסמך עסק במענקי איזון לעיר אילת, וכלל תיאור וניתוח של נתונים כספיים ודמוגרפיים על אילת ונתונים על השכר ועל התעסוקה בה, כמו גם ניתוח מענקי האיזון שקיבלה במהלך השנים, ניתוח נוסחת גדיש להקצאת מענק האיזון ותיאור טענות העירייה בדבר הנוסחה שלפיה היא מקבלת את מענקי האיזון. על פי טענות עיריית אילת, העיר מתמודדת מול מספר בעיות ייחודיות, ששאר הרשויות המקומיות בארץ אינן נאלצות להתמודד איתן, ולכן, התחשיב הרגיל, אינו מתייחס לעלויות הכרוכות בבעיות אלה. ביניהן – הוצאות חינוך גדולות בכ-7.16 מיליון ש"ח (נכון לשנת 2010) מהוצאותיה של עיר בגודל ממוצע הממוקמת במרכז הארץ (בשל מיזוג האוויר, עלויות המורים וכן הלאה), קוטנה של העיר המכתיב התמודדות מצומצמת במכרזים אותם מפרסמת העירייה, יוקר עבודות הסלילה (הן בשל בלאי גבוה הנובע מאיכות הקרקע המלוחה והשמש היוקדת, ואף בשל עלויות הובלת האספלט ממרכז הארץ) וכד'.

החלטת ממשלה 4662 - פיתוח העיר אילת וחבל איילות

בחודש בשנת אוגוסט 2019 התקבלה החלטת הממשלה מס' 4662 העוסקת בפיתוח העיר אילת וחבל איילות – בשיפורם של שירותי הרפואה המקומיים, פיתוח ועידוד תחומי התיירות, הכלכלה, התחבורה ואף פיתוח ענף החקלאות הימית שבעיר. החלטה זו מטרתה לגשר על אותם פערי נגישות שנוצרו בעקבות השינויים בשדות התעופה, כמו גם לשים את הדגש על פיתוח ענפי עיסוק נוספים בעיר (מלבד התיירות) ולהגביר את חוסנה החברתי והכלכלי של העיר. דו"ח מעקב ביצוע שהתפרסם במאי 2021 העלה שבין הכוונות לבין הביצוע, היו לא מעט פערים. החסמים המפורטים בדו"ח פרויקט המוניטור במרכז להעצמת האזרח יוחסו למספר סיבות:

• "פורס מז'ור - ניכר כי המציאות הפוליטית מאז קבלת ההחלטה והיעדר תקציב לשנים 2020 ו־2021 פגעו ביישום ההחלטה ופעילויות בפרויקטים רבים הושעו בשל היעדר התקציב. בנוסף לכך משבר הקורונה מנע יישום של קידום ושיווק אירועים בינלאומיים באילת. • תכנון תחת לחץ - למרות שסגירת שדות התעופה הייתה מתוכננת ומדוברת שנים רבות ולפיכך גם הצורך שיעלה בתמיכה בעיר אילת בעקבות כך, ההחלטה שהובאה לממשלה גובשה וקודמה במסגרת זמנים קצרה ובמהלך תקופת בחירות. לאור מגבלות תקופת הבחירות ועמדת היועמ"ש, החלטת הממשלה שעברה לבסוף הייתה מצומצמת משתוכנן. • שיתוף פעולה בין משרדי - ממשרד רה"מ אשר מרכז את פעילות ועדת ההיגוי עלה כי החסמים העיקריים שעלו בדיוני הועדה היו סביב העברת תקציבים בין משרדי הממשלה השונים. עקב העובדה שההחלטה מערבת גורמים רבים - ממשלתיים ועירוניים, עלו במהלך תהליכי היישום מחלוקות אשר חלקן טרם נפתרו. • חוסר תכנון תקציבי - סעיפים שונים בהחלטה לא קודמו בשל מחלוקות תקציביות. כך סעיף 9ה שעסק ברה־ארגון קווי התחבורה, סעיף 9א' בעניין הוזלת כרטיסי טיסה לתושבי אילת וסעיפים 9ב' ו־9ז' שעסקו בשדרוג כביש עוקף אילת ושיפוץ כביש 90. • צוות מתכלל - לרוב צוות מתכלל בא לידי ביטוי כמאפשר ולא כחסם. אך בהחלטה זו, למרות שהוחלט על הקמת ועדת היגוי למעקב אחר יישום החלטת הממשלה, היא התכנסה למיטב ידיעתנו פעם אחת בלבד ולא תרמה ליישום ההחלטה ולפתרון החסמים שעלו. בנוסף לכך, למרות שהוחלט על הקמת ועדת שרים שהייתה אמורה לדווח לממשלה על התקדמות תקציבית, הועדה לא כונסה, בנימוק שלא היה בה צורך, זאת למרות שישנם סעיפים רבים תקועים ומעורבות דרגים בכירים הייתה אולי יכולה לקדם תהליכים."

עקב אכילס של העיר

אולם, אם תשימו לב, בכל הוועדות והדו"חות שהזכרנו, חסרה התייחסות לתחום ספציפי אחד, הטכנולוגיה, הפיכתה של אילת לעיר מבוזרת. זאת, מאחר ובעוד ערים אחרות במרכז הארץ ובצפונה כבר עשו את הצעד המתבקש והגיעו (סופסוף) למאה ה-21 כשהן ממוחשבות ומתקדמות מבחינה טכנולוגית, דווקא באספקט הזה, אילת, שלכאורה, חשופה לתיירים מכל המדינות המתקדמות והמודרניות ביותר בעולם, מדדה הרחק מאחור.

פעולות אפשריות בתחום עיר מבוזרת

  1. העתקת המודל של ממשלת אסטוניה לעיר אילת – ממשלת אסטוניה הייתה הממשלה הראשונה בעולם שכל השירותים המוניציפאליים והעסקיים בה נמצאים ונגישים און ליין. סביר להניח כי, בקרוב, נפגוש עוד יוזמות חיוביות מסוג זה.
  2. שיפור תמידי של העיר מבחינת ניקיון, רישוי עסקים, תשלומי החובות לעירייה וכו'.
  3. מתן עדיפות לבעלי המקצוע האילתיים ויצירת שקיפות באמצעות מכרזים ושימוש בבלוקצ'יין עם חוזה חכם
  4. טיפוח ההון האנושי בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה – השקעה בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בעיר באמצעות מעטפת התמיכה מצידה של עיריית אילת
  5. הדאגה לאיכות הסביבה – אילת יכולה, בקלות רבה, להפוך ל"זיכרון יעקב" של אזור הדרום באמצעות פעולות כגון מחזור, איסוף פסולת, מיון, הסברה וכו'. במקרה של הצלחה, ניתן יהיה אפילו לבנות קמפוס לטובת התושבים, בדומה לקיימים בערים המתקדמות במרכז
  6. גיבושו של חוק עזר עירוני שמטרתו שיפור חזותם של המבנים בעיר, שיפוץ, שימור שלהם וכן הלאה
  7. הקמת בית מלון קזינו שיפוקח באמצעות טכנולוגיה מבוזרת – ומיועד רק לתושבי חוץ או למפקידים סכום כסף מינימאלי
  8. עידוד השימוש באנרגיות ירוקות ברחבי העיר, למשל, עמדות חשמל חינמיות להטענת מכוניות חשמליות בכל רחבי העיר, כולל בשכונות המגורים בעיר
  9. הקמה יזומה מטעם העירייה של בית תוכנה אילתי במטרה לפתח את משאבי הטכנולוגיה לרשת הברק (בלוקצ'יין) בעיר ולהכניס את האוכלוסייה שבעיר לעולם המודרני והטכנולוגי.

מה קודם למה ברמת חשיבות הטיפול?

חשוב לזכור, כי, על אף, שלכאורה, האתגרים והבעיות שציינו בתחילה נראים כחשובים ורציניים יותר, חלק גדול מהבעיות הללו עשויות להיפתר כתוצאה מהכנסת טכנולוגיות מתקדמות יותר לשגרת החיים של תושבי העיר והעירייה שבראשם. העולם, כולו, צועד לסביבה ירוקה, מודרנית, טכנולוגית ומבוזרת יותר. קשה לתאר עיר מתאימה להתקדמות מסוג זה, יותר מהעיר אילת.

הסיבות לכך הן רבות, חלקן – נובעות מענייני תדמית (עיר טכנולוגית ומתקדמת, תמיד קוסמת יותר מעיר המפגרת עשרות שנים מאחור), חלקן – נובעות מעניינים פרקטיים (שירותים מוניציפאליים יהפכו לנגישים יותר לתושבי העיר, תשלום הארנונה והקנסות יבוצעו אונליין בדרך מאובטחת וכן הלאה).

ראש העירייה הבא של אילת יצטרך לעמוד בפני החלטה עקרונית חשובה מאד – האם בכוונתו להמשיך ולדשדש, לחיות מהיד לפה ולהיעזר בתקציבי תמיכת הממשלה השונים (שכפי שראינו בתחילה, לא בדיוק מספיקים לכל הצרכים העירוניים הגדלים והולכים של העיר), או, לחילופין, בכוונתו להפוך את העיר אילת לזיכרון יעקב של הדרום, לאות ולמופת לא רק לערי אזור הדרום, אלה לכל ערי ישראל. על אף שההחלטה המהותית הזו אינה קלה (לא בעת קבלתה ועל אחת כמה וכמה שהיא אינה קלה לביצוע), אפשר לומר, כי, כיום, מרבית התנאים האובייקטיביים בשלים לכך. ולכן, סביר להניח, כי החלטה מסוג זה תזכה לתמיכה רחבה מקיר לקיר, בלי שום קשר לזהותו הספציפית של ראש העירייה הנבחר או להשתייכותו הפוליטית. הבחירות המיוחדות לראשות העיר אילת שעתידות להיערך בקרוב מאד מהוות הזדמנות מצוינת ליצירת השינוי המתבקש!

בסיכומו של דבר

אילת אינה עיר היסטורית עתיקה (בניגוד לעכו, חיפה וירושלים), אלא עיר תיירות הנתפשת כ"מודרנית" – הן בעיני התושבים הגרים בה והן בעיני התיירים הרבים המגיעים אליה מכל קצוות העולם.

הגיע הזמן שהיא גם תתחיל להתנהג כעיר כזו!

מקורות מידע

מה במאמר?

דילוג לתוכן